Daling van aanvragen om asiel ingezet

Sombere verwachtingen van eind vorig jaar over een aanzwellende stroom asielzoekers blijken niet terecht te zijn. Het aantal asielzoekers neemt eerder af.

Dit blijkt uit cijfers van de Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North-America and Australia (IGC) in Genève over de eerste zes maanden van dit jaar.

Gedurende het eerste half jaar van '98 vroegen 18.476 vreemdelingen asiel aan in Nederland. De eerste twee kwartalen van dit jaar waren dat er 17.431. Vorige week nog berichtte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het aantal was toegenomen tot 20.683, maar volgens Justitie omvat dat aantal ook de Kosovaren die op uitnodiging naar Nederland zijn gekomen en die naar verwachting na een jaar weer vertrekken.

Hoewel per saldo de afname gering is, wordt die door Justitie toch opmerkelijk gevonden, omdat het aantal asielaanvragen in heel Europa beduidend is toegenomen. De eerste helft van het vorig jaar waren dat er 138.419, in de vergelijkbare periode van '99 precies 183.504. In tegenstelling tot Nederland blijft Duitsland het meest in trek, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Nederland is nu volgens de tellingen van de IGC het vierde populairste land van de veertien Europese lidstaten, waar het instituut metingen verricht.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie voorspelde eind vorig jaar dat er in '99 tussen 60.000 en 67.000 mensen in Nederland asiel zouden zoeken. In de Voorjaarsnota werd die prognose al teruggebracht tot 52.000. Hoewel de cijfers van het eerste half jaar niet zomaar verdubbeld mogen worden om de uitkomst voor het hele jaar te voorspellen - na de zomer komen traditioneel meer asielzoekers ons land binnen dan daarvoor - zal het totaal beduidend beneden het getal van 52.000 uitkomen.

Volgens een publicatie van Justitie lijkt het er op dat een aantal in 1998 getroffen maatregelen Nederland minder aantrekkelijk heeft gemaakt. Zo kunnen Irakezen en Afghanen - ze vormen de top-twee en waren vorig jaar samen goed voor ruim 15.000 aanvragen - moeilijker een A-status of een vergunning tot voorlopig verblijf krijgen, omdat het via de `landendesks' gemakkelijker is geworden het verhaal van de asielzoeker te toetsen.

Bovendien kunnen Irakezen en Afghanen worden teruggestuurd naar Noord-Irak of Pakistan, omdat ze daar eerder verbleven. Doordat de procedure in de Aanmeldingscentra van 24 naar 48 uur is gegaan worden kansloze asielverzoeken ook efficiënter afgedaan als `niet ontvankelijk' of `kennelijk ongegrond'.