CBS: Nederlander leeft niet op de pof

Nederlandse huishoudens consumeren meer dan ooit, maar ze leven niet op de pof. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat vanochtend zijn jaarlijkse Nationale Rekeningen presenteerde.

De groei van het nationaal inkomen blijft weliswaar achter bij de toename van de consumptie, maar van een zorgwekkende situatie is geen sprake. ,,Sterker, de huishoudens zijn er financieel op vooruitgegaan'', aldus S. Keuning, hoofd Nationale Rekeningen van het CBS.

Eind 1997 bedroeg het financiële vermogen van de huishoudens ruim 1,5 biljoen gulden. Dat is gemiddeld ruim 225.000 gulden per huishouden. Over het gemiddelde eind 1998 kan het CBS alleen zeggen dat het hoger is.

Volgens Keuning geven de cijfers globaal aanleiding tot enig optimisme, maar moeten individuele huishoudens oppassen. ,,Een rentestijging of het instorten van de aandelenbeurs kan nog steeds grote gevolgen hebben.''

Van een `nieuwe economie', waar de normale conjunctuurgolven onder invloed van de informatietechnologie zouden plaatsmaken voor eeuwige groei, wilde hij dan ook niets weten. Toch zit Nederland al ongekend lang in een periode van hoogconcjunctuur. De afgelopen dertien kwartalen is de economische groei niet onder de drie procent uitgekomen. Dat is voor het eerst sinds 1977.

Zorgde in 1997 de export nog voor de helft van de 3,9 procent economische groei, het afgelopen jaar waren de consumptieve bestedingen aanjager. Zij droegen voor 2 procentpunt bij aan de toename van het bruto nationaal product met 3,7 procent. Het aandeel van de uitvoer daalde tot 1,2 procentpunt.

Het vrij besteedbaar inkomen groeit de laatste jaren met telkens zo'n 16 miljard gulden. De consumptieve bestedingen namen vorig jaar echter met ruim 21 miljard gulden toe. Deze extra groei is vooral gerealiseerd door extra hypotheekleningen en het verzilveren van winsten op aandelen. Interen op de besparingen zorgde voor 0,3 procentpunt van de totale groei.