BOEKEN

Een greep uit de vele boeken voor en over ouderen:

Het refrein is Hein Internationale bestseller van Bert Keizer, met als ondertitel `leven en sterven in een verpleeghuis'. `Het refrein is Hein' is de kroniek van een arts die – met zo min mogelijk illusies – een weg naar het graf zoekt voor zijn patiënten. ,,Een filosofisch memoir van een niet geringe brille'', aldus een recensent van de Sunday Telegraph. Uitgeverij Sun, Nijmegen, 1994, 20 gulden.

Waardig oud worden in Nederland De maatschappelijke integratie van allochtone ouderen is verre van optimaal. Velen van hen verkeren in een kwetsbare positie; weinig opleiding, een laag inkomen en een slechte gezondheid. De afgelopen jaren werd in diverse gemeenten geëxperimenteerd met een integrale aanpak van dienstverlening aan allochtone senioren. Het resultaat wordt beschreven in `Waardig oud worden in Nederland', een uitgave van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Peter Lenssen, 1998, 19,50 gulden.

Vrouwen van dagen Kritisch ouder worden, hoe doe je dat? Dat is de centrale vraag van het nieuwste boek van feministisch theologe Sieth Delhaas. Wat zijn de vooruitzichten van feministische 55-plussers? Zijn zij in staat hun leven zelf in te vullen? Zijn zij nog trouw aan de feministische idealen van weleer? Enkele thema's die aan de orde komen: gezondheid, geloof, politiek en euthanasie. Uitgeverij Narratio, Gorinchem, 1999, 29,50 gulden.

De Overdracht Hoofdpersoon in deze corporate thriller van journaliste Barbara Smit is Teddy Heffner. Decennialang heeft de Amsterdamse biermagnaat zijn bedrijf met strakke hand geleid, maar nu is hij op leeftijd gekomen. Hoe nu verder, vraagt de ganse financiële wereld zich af. Heffner verbaast vriend en vijand met zijn spel van misleiding en manipulatie, maar de vraag is of hij de zaakjes wel onder controle heeft. Spanning en sensatie alom. Uitgeverij Sun, Nijmegen, 1999, 39,50 gulden.

Nooit te oud Een leven lang leren is niet alleen een recht, maar ook een noodzaak om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Dat is de mening van Irene de Kort, beleidsmedewerker van de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen. Voor `Nooit te oud' onderzocht De Kort de leerbehoeften en leermogelijkheden van ouderen. Resultaat: een kleine, maar informatieve bundel. Uitgeverij Voorhoeve, Kampen, 1999, 17,50 gulden.

Kleur geven aan een grijs bestaan Als we de media mogen geloven heeft de jonge Prozac-generatie het patent op depressie. Maar ook ouderen, zo blijkt uit onderzoek, lijden aan neerslachtigheid. In stilte, want de hulpverlener wordt meestal op afstand gehouden. In dit boek biedt onderzoeker Pim Cuijpers depressieve ouderen een aantal handreikingen. Uitgeverij Intro, Baarn, 1998, 19,95 gulden.

Gelukkig ouder worden, een uitdaging! Hoe wordt een mens – gelukkig – ouder? Die vraag probeert Mieke E.E. van Keeps-Lips te beantwoorden in haar boek `Gelukkig ouder worden'. Van Keeps-Lips presenteert een aantal richtlijnen voor 55-plussers, ,,om zich te bezinnen op hun ouder worden''. Inclusief oefenmateriaal. Uitgeverij Intro, Baarn, 1998, 24,90 gulden.

Thuis in het verzorgingstehuis Praktische gids voor mensen die in een verzorgsingshuis willen gaan werken. Het boek biedt informatie over de bewoners, de organisatie en de dagelijkse gang van zaken. Pasklare richtlijnen en oplossingen bestaan volgens de auteurs niet. Wel is er ,,een bepaalde manier van kijken naar mensen en situaties''. Veel theorie, maar ook een aantal voorbeelden. Redactie: Janneke de Moei. Uitgeverij Intro, Baarn, 1998, 35,75 gulden.

Adresgids Ouderenzorg 1999 Nog geen maand oud is deze zeer volledige, jaarlijks opnieuw bijgewerkte gids met adressen en informatie van en over verschillende instanties op het gebied van ouderenzorg in Nederland. Onder andere informatie over beleids- en belangenorganisaties, adressen van verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorginstellingen maar ook klachtencommissies, algemene inspecties en ouderenbonden. Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum 1999, 77,75 gulden.

Oud geboren om jong te sterven Achtergronden bij hedendaagse ontwikkelingen in de ouderenzorg. Uitgeverij Meinema, Zoetermeer, 1998, 35,00 gulden.