Bewijslast

Helaas moet ik constateren dat velen de betekenis van het woord bewijslast niet (meer) begrijpen. Het is de verplichting om te bewijzen en niet het bewijs zelf of de moeilijkheid om dat bewijs te leveren. Heeft mr. B. Dittrich, geciteerd in de krant van 1 september, werkelijk gesproken over een `problematische bewijslast', waar kennelijk alleen gedoeld werd op het problematisch zijn of het bewijs wel geleverd zou kunnen worden? Dat zou mij van een rechter als hij verbazen.

In civiele zaken is het van groot belang wie van de partijen de bewijslast draagt. Die partij heeft ook het bewijsrisico en verliest de zaak als het bewijs onvoldoende blijkt te zijn. Datzelfde geldt in strafzaken, maar daar rust de bewijslast altijd op het OM.

    • Mr. J. Schepel