Bestuur van faculteit op non-actief

Het college van bestuur van de universiteit van Maastricht heeft het vertrouwen opgezegd in het bestuur van de faculteit geneeskunde.

Het vierkoppige bestuur is op non-actief gesteld ,,wegens het uitblijven van het in voldoende mate leiding geven'', aldus een verklaring van de universiteit.

Het college van bestuur is volgens een woordvoerder al enige maanden ontevreden over het faculteitsbestuur. Het faculteitsbestuur heeft nog geen sluitende begroting voor het komende kalenderjaar ingediend. Tevens is het faculteitsbestuur volgens de universiteit te traag bij de invoering van de zogenoemde breedtestrategie, het programma dat de komende vijf jaar ,,een kwalitatieve en kwantitatieve impuls moet geven aan het onderzoek'' aan de universiteit en het onderzoek ,,naar een hoger niveau moet tillen''.

Het faculteitsbestuur bestrijdt de argumenten van het college van bestuur. Het was de faculteit dit jaar voor het eerst gevraagd zelf deelbegrotingen voor alle aangesloten onderdelen van de faculteit in te dienen. De eerste deelbegrotingen vertoonden samen opgeteld een tekort van ongeveer vijf miljoen gulden. Maar het bestuur was nog volop bezig de begroting sluitend te maken, zegt decaan prof. Vic Bonke, cardiofysioloog en voormalig rector magnificus van de universiteit. ,,Het college heeft voor zijn beurt geroepen.'' Rense Hoekstra, hoofd van het faculteitsbureau: ,,Het college van bestuur heeft de eerste begrotingen gezien en is toen in paniek geraakt.''

Dat het invoeren van een nieuwe onderzoeksstrategie – een samenwerkingsverband met de faculteit gezondheidskunde en het academisch ziekenhuis Maastricht – niet snel verloopt, is volgens het bestuur eveneens begrijpelijk. Decaan Bonke: ,,Een nieuwe strategie is een ingewikkelde zaak die grote repercussies voor velen heeft.'' Hoekstra: ,,Het inrichten van nieuwe onderzoeksgroepen blijkt zo complex, dat het bestuur niet over één nacht ijs wilde gaan.''

Bonke verwijt het college van bestuur dat het niet al veel eerder met hem in gesprek is gegaan. ,,Het is een krankzinnige maatregel. Ik ben gewoon aan de kant geschoven.'' De ware reden voor de maatregel is volgens Bonke dat het college van bestuur het niet eens is met zijn vergevorderde plannen om intensiever samen te werken met het academisch ziekenhuis Maastricht.