Te weinig boeken op school is `incident'

Volgens staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) zijn de problemen van Havo-vwo-scholen die nog niet genoeg boeken en ander lesmateriaal hebben voor het studiehuis incidenten. Dit heeft zij geantwoord op vragen van Tweede Kamerleden.

Het Tweede-Kamerlid Lambrechts (D66) is boos op Adelmund, omdat er net als vorig schooljaar te weinig lesmethoden gereed zijn voor de vernieuwing van de hoogste klassen Havo-vwo, het zogenoemde studiehuis.

Vorige maand rapporteerden de verenigde leveranciers van studieboeken dat scholen 10 tot 30 procent van de boeken nog niet hebben ontvangen. Van sommige methoden zijn te weinig exemplaren gedrukt, aan andere wordt nog geschreven.

Volgens Adelmund zijn de problemen echter veel minder groot dan vorig jaar. De levering van de boeken heeft twee tot vijf weken vertraging opgelopen, aldus de staatssecretaris. Bovendien is volgens Adelmund afgesproken dat de uitgevers voor vervangend lesmateriaal zorgen.

Het Kamerlid Cornielje (VVD) drong er op aan problemen met schoolboeken bij de de komende vernieuwing van het vbo-mavo te voorkomen. Hij wil van Adelmund de garantie krijgen dat in dit geval de boeken op tijd zijn. Anders vraagt hij om uitstel van de hele vernieuwingsoperatie in het lager beroepsonderwijs.

Veel scholen besloten de start van de Tweede Fase vorig jaar uit te stellen, mede omdat de uitgeverijen nog niet in staat waren tijdig het nieuwe lesmateriaal te leveren.

Deel van het probleem is volgens de uitgeverijen dat de scholen laat hebben besloten welke boeken zij willen gebruiken. Daardoor blijken de uitgeverijen te zijn verrast. (ANP)