Ruim 5 miljard voor goede doelen

Nederland heeft in 1997 naar schatting 5,3 miljard gulden gegeven aan goede doelen. De meeste giften (1,29 miljard) gingen naar de kerk en andere levensbeschouwelijke instellingen. Sport en recreatie kregen 922 miljoen van gulle gevers. Internationale hulp (807 miljoen) en gezondheid (711 miljoen) kwamen op de derde en vierde plaats. Dit blijkt uit het tweejaarlijkse rapport over schenkingen aan maatschappelijke en goede doelen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nederlanders geven betrekkelijk weinig aan onderwijs/onderzoek (246 miljoen) en kunst/cultuur (204 miljoen). Velen vinden deze sectoren een overheidstaak. (ANP)