PvdA wil verslag buitenlandse contacten

Bedrijven zouden in hun jaarverslagen moeten beschrijven welke buitenlandse contacten ze onderhouden. Zo hebben buitenstaanders beter zicht op de activiteiten van ondernemers over de grens en kunnen ze bedrijven aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheden.

PvdA-Kamerlid Bos werkt aan een initiatiefwet over deze kwestie. Volgens Bos komt staatssecretaris Ybema van Economische Zaken onvoldoende tegemoet aan de wensen van de meerderheid van de Kamer. Daarom zouden alle partijen, met uitzondering van de VVD, aan een eigen plan willen werken.

Bos spreekt van een soortgelijke kwestie als bij de informatievoorziening over topsalarissen. ,,Als de informatie bekend is, kan iedereen die er iets over te mekkeren heeft, deze informatie gebruiken om het debat aan te gaan.'' Bovendien worden bedrijven zelf tot nadenken aangezet over maatschappelijk verantwoord ondernemen, meent Bos. (ANP)