Prodi krijgt steun van Parlement

De beoogde Europese Commissie onder leiding van Romano Prodi is vrijwel verzekerd van de steun van het Europees Parlement.

Zowel de voorzitter van de fractie van de christendemocratisch/conservatieve Europese Volkspartij (EVP), Pöttering, als vice-voorzitter Swoboda van de socialistische fractie zeiden gisteravond na een gesprek met Prodi dat ze tijdens de stemming, volgende week woensdag, zijn ploeg zullen steunen.

Dat gebeurde nadat Prodi alle fractievoorzitters tegemoet was gekomen aan eisen van de EVP, die een zo groot mogelijke parlementaire controle op de nieuwe Europese Commissie wil.

Gisteren beëindigde het Europees Parlement de hoorzittingen met de kandidaat-Eurocommissarissen. De parlementariërs hebben tegen geen enkele kandidaat-Eurocommissaris fundamentele bezwaren geuit. Alleen de Belgische kandidaat Busquin heeft noch een positief, noch een negatief oordeel van de Europarlementariërs gekregen. De voorzitster van het Europees Parlement, Nicole Fontaine, zei gisteren dat Prodi haar gezegd heeft volledig vertrouwen in Busquin te hebben. De Britse conservatieven (36 zetels), die tot de EVP-fractie (234 zetels) behoren, hebben aangekondigd tegen de Commissie-Prodi te zullen stemmen omdat vier Eurocommissarissen uit de aftredende Commissie er lid van zijn.

Prodi deed de fractievoorzitters gisteren de volgende beloftes:

Eurocommissarissen zullen zoveel mogelijk in het Europees Parlement, ook bij commissievergaderingen, aanwezig zijn als zaken aan de orde komen die tot hun bevoegdheid behoren. Tot nu toe stuurden Eurocommissarissen dikwijls ambtenaren naar commissievergaderingen.

Prodi zal ,,zoveel mogelijk'' rekening houden met parlementaire verzoeken aan de Commissie om wetgevende initiatieven te nemen. Het parlement zelf kan zulke wetgevende voorstellen niet doen.

Prodi zal ,,ernstig onderzoeken'' of een Eurocommissaris ontslagen moet worden als een meerderheid van het Europees Parlement een motie van wantrouwen tegen hem of haar heeft aanvaard.

Het Europees Parlement zal nauw betrokken worden bij zowel de hervormingen van het ambtenarenapparaat van de Europese Commissie als van de instituties van de Unie (IGC). In december beslissen de Europese regeringsleiders over de opzet van de IGC.

    • Ben van der Velden