Personalia

M.J.Th.J. Koopmans-Goumans, burgemeester voor het CDA van het Limburgse Ambt Montfort, is vorige week op 55-jarige leeftijd overleden. Marjo Koopmans vervulde verschillende bestuursfuncties binnen de rooms-katholieke kerk. In 1993-1998 trad ze op als voorzitter van het Landelijke Pastoraal Overleg, het beraad tussen bisschoppen en verschillende groepen katholieken.