Lek Haagse tunnel niet verzekerd

Verzekeraars van de gemeente Den Haag hebben al in 1995 laten weten dat ze de kans op lekken in de toen nog aan te leggen tramtunnel zo groot vonden dat ze dat risico niet wilden verzekeren.

De claims die Den Haag na een lek in de tunnel in het voorjaar van 1998 indiende zijn dan ook nagenoeg volledig afgewezen. Dat blijkt uit correspondentie tussen de verzekeraars en de gemeente.

De verzekeraars wezen al voor de bouw op de ,,niet al te gelukkige constructie'' van het tramtunnel-ontwerp. Lekken in de tunnel zouden voor ,,een zeer ingewikkeld probleem'' kunnen zorgen. Een klein lek, vreesden ze, ,,kon leiden tot ernstige instabiliteit van de bouwput'', aldus een brief van 29 juni 1995.

Ondanks de kritiek nam de gemeente destijds het ontwerp in uitvoering. De tunnel is geraamd op 282 miljoen gulden. Anderhalf jaar geleden sloeg de tunnel lek en nadien kwamen de problemen tot uiting waarvoor de verzekeraars, naar nu blijkt, al in 1995 hebben gewaarschuwd.

Om het lek te dichten zoekt de gemeente al zo'n anderhalf jaar naar een betaalbare oplossing. Wethouder Meijer (Verkeer) heeft de Haagse raad kort na het lek in een brief laten weten ,,dat de risico's van het project door de aanleg te verzekeren, zoveel mogelijk (zijn) afgedekt''. Vorige week zei hij dat de claims nog onderwerp van gesprek zijn.

Het consortium van verzekeraars van het project (bestaande uit onder meer Praevenio, AMEV, Delta Lloyd, Albingia en Allianz Nederland) heeft echter al 22 april 1998 de claims van de gemeente Den Haag afgewezen. Den Haag diende kort na het lek claims ter waarde van ruim 7 miljoen gulden in. De verzekeraars hebben Den Haag per brief van 22 april 1998 gemeld ,,verbaasd'' te zijn over de claims. Zij herinneren de gemeente aan de in 1995 opgemaakte polis, waarin de kosten van het dichten van lekken niet werden gedekt wegens het te riskante tunnelontwerp. Alle claims, behalve de schade aan het wegdek geraamd op 50.000 gulden, zijn afgewezen.

De gemeente Den Haag liet vanmorgen weten ,,dat er altijd discussies voor de bouw van een project zijn''. ,,Essentieel is dat contracten gesloten worden, iedereen zijn verantwoordelijkheden kent en met de bouw begonnen kan worden'', aldus de woordvoerder van Meijer. Over het al dan niet afwijzen van claims wenst de gemeente geen mededeling te doen. Inmiddels heeft de gemeente wel enkele miljoenen naar de reserves overgeheveld om zo nodig de schade te bekostigen.

TRAMTUNNELpagina 2

    • Koen Greven