Lagere inflatie Griekenland

De Griekse index van de consumentenprijzen is in augustus met 0,1 punt gedaald ten opzichte van juli. Het twaalfmaandscijfer voor de inflatie is gedaald naar 2 procent tegenover 2,1 procent in juli. Dit cijfer is de laagste inflatie in Griekenland sinds 29 jaar. Minister van Financiën Jannos Papantoniou denkt dat de inflatie de komende maanden nog verder zal dalen. Als getal noemde hij daarbij een percentage van 1,9 procent. Bovendien vertelde hij dat er de komende maanden geen verlaging van de rente te verwachten valt in Griekenland.

De daling van de inflatie past in het streven van de Griekse regering om in ieder geval begin 2000 de inflatie tot beneden de 2 procent te hebben teruggedrongen. Griekenland wil in de eerste helft van volgend jaar toetreden tot de Economische en Monetaire Unie en wil op 1 januari 2001 de euro invoeren. Papantoniou vertelde dat er de komende maanden een stringent monetair beleid voor nodig is om die doelstelling te kunnen bereiken. (ANP)