Kok: uitlatingen minister `open en transparant'

Premier Kok heeft gisteren minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) in bescherming genomen, die vorige week in opspraak was gekomen door een interview waarin ze aangaf dat de noordtak van de Betuweroute beter geschrapt kon worden.

Kok stelde tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer dat Netelenbos ,,op een transparante en open wijze'' uiting had gegeven aan haar twijfels over het nut van de noordtak, die van Zevenaar via Oldenzaal naar Duitsland moet leiden. Volgens hem had ze daartoe het volste recht.

Wel onderstreepte hij dat er nog geen besluit is genomen over de kwestie. Gezien de onrust, die de uitlatingen van Netelenbos in Gelderland en elders hadden gewekt, wil het kabinet nog deze maand een besluit nemen.

De opmerkingen van Netelenbos leidden tot talrijke reacties. Terwijl mensen in de buurt van het vermoedelijke tracé van de nieuwe goederenlijn verheugd waren, toonden anderen zich onaangenaam verrast. Van verschillende kanten werd ook gesuggereerd dat het nut van het hele Betuweproject opnieuw bekeken diende te worden.

Kok zelf had vrijdag nog verklaard dat het ,,wel even opkijken'' was, toen Netelenbos ook voor hem onverwachts met haar nieuwe standpunt kwam. Ook toen al onderstreepte hij dat er nog helemaal geen kabinetsbesluit was gevallen.

Netelenbos reageerde zaterdag weer geprikkeld op Koks commentaar. ,,Een minister hoeft niet steeds met een plakker op haar mond te lopen.'' Het Kamerlid Leers (CDA) verlangde daarop opheldering van premier Kok over de zaak.

De premier maakte gisteren tevens duidelijk dat het kabinet in elk geval vastbesloten blijft om de hoofdas van de Betuweroute van de Maasvlakte en Rotterdam naar Zevenaar aan te leggen.

,,Ik denk dat het belangrijk is'', aldus Kok, ,,om af te maken wat wij ons hadden voorgenomen, namelijk de Betuwelijn aanleggen, in plaats van bij iedere biels een nieuwe maatschappelijke tussenronde organiseren.''

Morgen debateert de Tweede Kamer met minister Netelenbos over de Betuweroute en haar wens de noordtak te schrappen ten gunste van andere projecten.