Israels Arabieren radicaliseren

Israelische Arabieren zijn verantwoordelijk voor de jongste aanslagen in Israel. Deze minderheid radicaliseert onder invloed van haar achterstelling.

Israelische Arabieren hebben zondag de twee bomautoaanslagen in Tiberias en Haifa uitgevoerd waarbij de drie daders werden gedood. Dat heeft de Israelische politie gisteren bekend gemaakt. Zeven Israelische Arabieren zijn voor ondervraging gearresteerd. Zij hebben banden met de aan invloed winnende Islamitische Beweging onder de Israelische Arabieren. De Shin-Bet, binnenlandse veiligheidsdienst, gaat na of Hamas in bezet gebied of vanuit Jordanië de cel die de aanslagen uitvoerde heeft geactiveerd. Hamas zou met dergelijke aanslagen beogen het zaterdag in Sharm-el-Sheikh weer op de rails gezette Israelisch-Palestijnse vredesproces te laten ontsporen.

Leiders van de Israelische Arabische gemeenschap hebben in zeer scherpe bewoordingen de betrokkenheid van Israelische Arabieren bij terreurdaden veroordeeld en een beroep op Israel gedaan de Arabieren daar niet collectief voor verantwoordelijk te stellen. Premier Ehud Barak heeft deze oproep opgepikt en zijn landgenoten op het hart gebonden niet in de valstrik van collectieve veroordeling en haat te vallen.

Nooit eerder zijn voor zover bekend Israelische Arabieren bij wat op zelfmoordaanslagen of het plaatsen van bomauto's lijkt betrokken geweest. Vorige week werden twee Israelische studenten door een jonge Israelische Arabier met messteken vermoord. Tijdens de ondervraging heeft hij volgens de Israelische media gezegd erop uit te zijn gegaan om ,,joden te vermoorden''.

De Islamitische Beweging werd in 1983 door sjeik Abdallah Nimr Darwish opgericht. In de loop der jaren heeft deze zeer invloedrijke geestelijk leider onder de Israelische Arabieren zich ontwikkeld tot fervent voorstander van de Israelisch-Palestijnse vrede en vreedzame coëxistentie tussen joden en Arabieren in Israel. Het bestaansrecht van de staat Israel erkent hij. De beweging van sjeik Darwish onderhoudt op het politieke vlak contacten met Hamas.

Het succes van de overigens scherp verdeelde Islamitische Beweging in Israel - in Galilea opereert een militantere tak - onder de Israelische Arabieren heeft dezelfde socio-economische achtergrond als de fabelachtige opkomst van de fundamentalistische Shas-beweging onder de Israelische joden van sefardische (uit Azië en Afrika) afkomst. Beide fundamentalistische bewegingen spelen in op de achterstand van hun volgelingen ten opzichte van andere groepen in hun samenlevingen. Bij de Israelische Arabieren is de stelselmatige budgettaire discriminatie door de Israelische overheid op tal van gebieden een zeer vruchtbare voedingsbodem gebleken voor de opbloei van de Islamitische Beweging. Dat komt tot uitdrukking in electorale successen van fundamentalistische kandidaten bij gemeenteraadsverkiezingen. Het spanningsveld tussen de democratische rechten van de Israelische Arabieren en hun onmacht die via de politiek in gelijkheid om te zetten, voedt de frustratie en is de motor van het succes van de Islamitische Beweging.

Shlomo Ben Ami, de minister van Binnenlandse Veiligheid, riep vanmorgen de leiders van de Islamitische Beweging op tot zelfonderzoek en zelfbezinning. Kenmerkend voor de nieuwe politieke denkwereld in de regering Barak plaatste minister Ben Ami de groeiende greep van de Islamitische Beweging op de Israelische Arabieren tegen de achtergrond van hun discriminatie in de Israelische samenleving. Zijns inziens moet Israel uit de jongste incidenten lering trekken en vooral op budgettair gebied de Israelische Arabieren op voet van gelijkheid behandelen. ,,Als dat niet gebeurt komen we voor een ernstige breuk tussen joden en Arabieren in Israel te staan'', zei hij. De verhouding tussen de joodse meerderheid en Arabische minderheid (circa 20 procent van de bevolking) kan volgens deze bewindsman alleen op basis van gelijkheid soepel draaien.

    • Salomon Bouman