IMF herwaardeert goud voor schuldverlichting

Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) is niet langer van plan een deel van zijn goudvoorraad te verkopen ter financiering van schuldverlichting voor de armste landen. In plaats hiervan zal een deel van de goudreserves worden geherwaardeerd. Dit blijkt uit documenten van het Nederlandse ministerie van Financiën over het IMF die op Internet zijn gezet.

Volgens het document zal 10 miljoen van de 103 miljoen troy ounces aan goud (1 troy ounce is 31,1 gram) tegen marktwaarde worden geherwaardeerd. Dit levert 1,1 miljard dollar op. ,,Dit voorstel vervangt de eerder overeengekomen verkoop van aan maximum van tien miljoen troy ounces goud'', zo staat in de ontwerp-agenda voor de jaarvergadering van IMF en Wereldbank die eind deze maand begint. Het was de bedoeling de beleggingsopbrengst uit de goudverkoop voor schuldverlichting voor de armste landen te gebruiken.

Tegen de goudverkoop was onder meer in het Amerikaanse Congres en ook bij marktpartijen steeds meer verzet gerezen, omdat de goudverkoop de prijzen zou drukken en daarmee ook arme goudproducerende landen zou schaden. Het nieuwe plan moet de goudmarkt tot rust brengen. De plannen van het IMF voor goudverkoop werden ondergraven door de verkoop van 25 ton goud door de Bank of England, als onderdeel van haar plan de goudreserves met 415 ton terug te brengen. Volgens door het persbureau Reuters aangehaalde bronnen is het nieuwe plan voor herwaardering van een deel van het IMF-goud al goedgekeurd door de Groep van zeven industrielanden (G7).

Het IMF waardeert zijn goud op de balans tegen 46 dollar per troy ounce, terwijl de werkelijke waarde nu 255 dollar is. Door de herwaardering stijgt de netto winst van het IMF met 2,1 miljard dollar.

Volgens het plan zouden landen die aan het IMF leningen moeten terugbetalen een dag voor het aflopen van de termijn goud van het IMF kopen en een dag later hun schuldverplichting in goud voldoen. Het is de bedoeling dat de netto winst wordt belegd om de beleggingsopbrengst voor schuldverlichting te gebruiken. (Reuters)