BNG steunt overheid met privaat geld

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) wil als private partner participeren in publiek-private projecten van gemeenten en provincies, zoals woningbouw en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. De bank trekt daar de komende jaren 300 tot 400 miljoen gulden voor uit.

Dat zei BNG-bestuurslid P. Vermeulen gisteren bij de presentatie van het rapport `Samen bouwen aan de toekomst', waarin de bank voor de publieke sector zijn ambities op het gebied van publiek-private samenwerking ventileert. ,,Wij zijn bereid risicodragend te participeren, om zo de publieke kant van publiek-private projecten te ondersteunen'', aldus Vermeulen.

De BNG is weliswaar een private onderneming, maar rijksoverheid, provincies en gemeenten hebben alle aandelen in handen. De bank staat daardoor dichter bij de overheid dan bij marktpartijen en hanteert andere criteria om al dan niet in een project te stappen. ,,Wij zijn bereid genoegen te nemen met een lager rendement en te investeren in projecten waarbij andere private partijen het laten afweten'', zegt directeur G. Rodewijk van het Ontwikkelings- en Participatiebedrijf voor de Publieke sector (OPP), een volle dochter van BNG.

OPP adviseert gemeenten en woningbouwcorporaties bij het aantrekken van financiering voor projecten op het gebied van onder meer woningbouw, bedrijventerreinen, glastuinbouw en het opknappen van oude stadswijken. OPP voert hiertoe onder meer haalbaarheidsonderzoeken en risico-analyses uit. ,,Als daaruit blijkt dat de risico's van zo'n project aanvaardbaar zijn, willen wij zelf een deel van de financiering voor onze rekening nemen'', aldus Rodewijk. Dat kan volgens hem uitkomst bieden voor een gemeente die moeite heeft om de financiering rond te krijgen. Vooral bij langlopende projecten is dat volgens Rodewijk wel eens het geval. ,,De meeste investeerders zijn vooral geïnteresseerd in projecten waar op korte termijn winst mee te behalen valt. Voor ons hoeft dat niet.''

BNG participeert op dit moment, via OPP, onder meer al in een stadsvernieuwingsproject in de Rotterdamse deelgemeente Kralingen/Crooswijk en de bouw van een villawijk in Den Helder.

Publiek-private samenwerking op gemeentelijk en provinciaal niveau heeft het afgelopen jaar een grote vlucht genomen. Voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen, winkelcentra en de zogeheten Vinex-lokaties (grootschalige nieuwbouwwijken) nemen overheden vrijwel altijd private partners, zoals banken, vastgoedbedrijven en projectontwikkelaars, in de arm. Landelijk komen publiek-private projecten tot nu toe spaarzaam van de grond, al heeft het ministerie van financiën wel al een aantal mogelijke projecten (voornamelijk op het gebied van infrastructuur) geselecteerd.