Banken ruim in slappe was

De Weekstaat van het Eurosysteem werd de afgelopen week gekleurd door de gebruikelijke maandelijkse geldstromen. Zo daalde de post `verplichtingen in euro (inclusief overheden)' met ruim 4 miljard. De daling hing samen met salarisbetalingen van de Italiaanse en Spaanse overheid.

Tegenover deze verruimende mutatie stonden twee geldmarktverkrappende veranderingen. Zo nam in de eerste plaats de post `Bankbiljetten in omloop' met 3,6 miljard euro toe. Een flinke toename van het aantal bankbiljetten in omloop aan het einde van de maand is gebruikelijk. De salarissen zijn dan gestort en er worden inkopen gedaan waarbij contant geld nodig is. In de tweede plaats daalde de kredietverlening door het Eurosysteem. Zo werd een oude herfinancieringsfaciliteit vervangen door een 7 miljard euro kleinere nieuwe faciliteit van 66 miljard euro. Zoals gebruikelijk werd er flink ingeschreven door de banken. In totaal schreven 808 banken in voor een totaalbedrag van 1490 miljard euro. Als gevolg van de verruiming en de verkrappingen, verkrapte de geldmarkt per saldo met bijna 4,5 miljard euro. Dit is terug te zien in een afname van de post `Rekening courant (inclusief kasreserve)' tot 106 miljard euro. Het gemiddeld aangehouden bedrag op de reserverekening gedurende de eerste dagen van de nieuwe kasreserveperiode komt daarmee uit op 106,6 miljard euro.

Gegeven de reserveverplichting van 102,6 miljard euro, kan worden geconstateerd dat de banken reeds een flinke voorraad liquiditeiten hebben aangelegd. Het is gebruikelijk dat het Eurosysteem de banken aan het begin van een nieuwe kasreserveperiode ruim van liquiditeiten voorzien, teneinde spanningen op de geldmarkt re te voorkomen. Evenals een week eerder lag de daggeldrente er rimpelloos bij, zo om en nabij de 2,52 procent. De relatief ruime geldmarktsituatie houdt de daggeldrente vlak boven de refi-rente van 2,5 procent, het tarief op de herfinancieringsfaciliteit van het Eurosysteem. Verder daalden de lange geldmarkttarieven, zoals de 9-,10- en 12- maandsrente, in de afgelopen week licht door de afgenomen rentevrees in de VS.

Bron: ING Economisch Bureau