Stress

Uit een grafiek (Profiel, 26 augustus) blijkt onomstotelijk dat de stress in de sector onderwijs het allerhoogst is. Alle risicofactoren zijn hier van toepassing: hoge werkdruk, slechte werksfeer, beperkte controlemogelijkheden en lage beloning. Ook uit het feit dat men tegenwoordig niet eens meer bevoegd hoeft te zijn om voor de klas te staan kan men afleiden dat onderwijs voor het paarse kabinet nog steeds een zeer lage prioriteit heeft.

    • Dr. G.P.G.M. van Rijn