Schiphol mag geluidsgrenzen overschrijden

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) is bereid ook dit jaar beperkte overschrijdingen van de wettelijke geluidsgrenzen rond Schiphol toe te staan, zo heeft ze gisteren laten weten. Het wordt het derde jaar in successie dat Schiphol de officiële geluidsnormen met instemming van het kabinet overtreedt.

De Vereniging Milieudefensie verklaarde gisteren dat ze waarschijnlijk, evenals voorgaande jaren, naar de rechter zal stappen om het besluit aan te vechten.

Eind augustus heeft zich op één punt aan de oostzijde van de Buitenveldertbaan al een overschrijding voorgedaan.

De minister zal Schiphol echter geen sancties opleggen. Volgens haar zou zo'n overschrijding namelijk niet strafbaar zijn op grond van de nieuwe regels voor geluidsoverlast die nu in voorbereiding zijn.

Tot dusverre vonden de milieubeweging en organisaties van omwonenden voor de rechtbank weinig gehoor. Hoewel een rechter in 1997 verklaarde dat overschrijdingen eens maar nooit weer gedoogd zouden mogen worden, toonde de rechtbank zich later steeds gevoelig voor de argumentatie van het kabinet dat er een nieuwe, betere regeling op komst is.

De nieuwe regeling moet vervat worden in een officiële aanwijzing, waaraan inmiddels ruim anderhalf jaar wordt gewerkt. Volgende maand presenteren de ministers Netelenbos en Pronk (VROM) een Milieu Effect Rapportage die een belangrijk onderdeel vormt van de procedure. Begin volgend jaar zal de nieuwe aanwijzing naar verwachting officieel van kracht worden.

Al eerder had Netelenbos gezegd dat ze minder coulant zal zijn in het geval van overschrijdingen van de geluidsnormen tijdens de nachtelijke uren. Het gaat om de uren tussen 11.00 uur 's avonds en 6.00 uur 's ochtends, wanneer er slechts op zeer beperkte schaal mag worden gevlogen. Ook daar hebben zich inmiddels enkele overschrijdingen voorgedaan. Volgens Netelenbos betrof het hier echter zogenoemde absurditeiten, punten boven parkeerplaatsen of weilanden waar niemand hinder ondervindt van overvliegende toestellen.

W. Duyvendak van Milieudefensie sloot gisteren niet uit dat de milieubeweging en de bewoners ditmaal Schiphol en de minister wel de voet dwars kunnen zetten. Afgelopen weekeinde beklommen actievoerders van Milieudefensie de verkeerstoren van Schiphol om daar een spandoek op te hangen met de tekst `Kok, milieu, nu!'.