Paus is niet erg welkom in Griekenland

Van een pauselijk bezoek aan Griekenland, waar zo'n 50.000 katholieken wonen, is voorlopig geen sprake. Dit heeft kardinaal Cassidy, op bezoek in Griekenland, verklaard na een onderhoud met de aartsbisschop van de Grieks-orthodoxe kerk, Christódoulos. De paus wilde volgend jaar in Paulus' voetspoor heilige plaatsen in dit land bezoeken bij de viering van de tweeduizendste geboortedag van Christus.

,,Anti-papistische'' krachten binnen de orthodoxie verzetten zich fel tegen het voorgenomen bezoek. Ze wezen onder meer op de Balkan-politiek van het Vaticaan en op de `Unieten', katholieken die al eeuwen hun roomse eredienst volgens de Byzantijnse ritus volvoeren en die door de Griekse kerk ,,wolven in schaapsvacht'' worden genoemd. De Grieks-orthodoxe kerk besloot uiteindelijk dat de paus wel kon komen als `eenvoudig pelgrim' of als staatshoofd, maar dat van een ontmoeting met Griekse kerkelijke leiders geen sprake kon zijn. Voor het Vaticaan was een bezoek onder zulke omstandigheden onaanvaardbaar.

Griekse kranten zijn bezorgd over de invloed van de kerk. Zelfs de populaire aartsbisschop Christódoulos lijkt sympathie te verliezen door zijn vorige week geuitte protesten tegen godsdienstonderwijs waarin ook andere godsdiensten worden behandeld.

De orthodoxe synode heeft inmiddels wel haar fiat gegeven aan de bouw van een moskee bij Athene, waar tienduizenden moslims wonen. De moskee komt er nu met het oog op de Olympische Spelen van 2004 en op het terrein waar het olympisch dorp zal verrijzen. Tot ieders tevredenheid – maar de pers vraagt zich af hoe de kerk zoiets vanzelfsprekends tientallen jaren kon tegenhouden.

    • F.G. van Hasselt