Overheden zoeken bugs millennium

Een atleet neemt doorgaans geen medailles in ontvangst voordat hij de eindstreep passeert. Zo mag Nederland ver voorop liggen als het om veiligheidsmaatregelen tegen een eventuele `millenniumbug' gaat, morgenavond en -nacht zal op vrijwel alle gemeente- en provinciehuizen worden geoefend met het nationale noodnet.

Minister Van Boxtel (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft dat gisteren aangekondigd. Door middel van dat nationale noodnet moeten lagere overheden dan contact zien te onderhouden met bijvoorbeeld politie, brandweer, ziekenhuizen, waterschappen en bedrijven.

Bij de oefening wordt gesimuleerd dat computers het op grote schaal hebben begeven en Nederland acht uur lang zonder stroom komt te zitten, ongeveer het ergste scenario dat te bedenken valt, zo schat de Commissie Alders, vernoemd naar haar voorzitter en commissaris van de koningin in Groningen. De commissie doet aanbevelingen aan de overheid om zich voor te bereiden op onverhoopte storingen die het maatschappelijk leven kunnen ontregelen. Staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken) die met rampenbestrijding is belast, hecht sterk aan de exercitie: ,,Je ziet vaak dat er wel goede plannen liggen, maar dat er zelden mee wordt geoefend.'' Eind juni maakte Van Boxtel al bekend dat bij de rijksoverheid inmiddels 91 procent van alle vitale processen, producten, diensten en systemen millenniumproof is. Dat wil zeggen: aangepast, getest en ingevoerd.

De oefening van morgenavond moet uitwijzen of ook lagere overheden hun zaken op orde hebben. Daarbij is nadrukkelijk gekozen voor een datum die rond middernacht voor een `mini-bug' zou kunnen zorgen, want volgens deskundigen zouden computers een probleem kunnen hebben met de negende van de negende van '99.