Nyfer

De rubriek Gezin in Zaken (in de krant van zaterdag 4 september, pagina 19) vermeldt een verkeerd telefoonnummer en e-mailadres van Nyfer. De juiste gegevens zijn: 0346-291641 en nyfer@nyfer.nl.