NAM vecht uitspraak Duits gas aan

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft gisteren vernietiging aangevraagd van een uitspraak van het internationale arbitragehof in Zürich. Dit hof bepaalde begin juli dat het Duitse bedrijf Brigitta de NAM nog 1,5 miljard gulden moet betalen voor te veel geleverd aardgas uit het Groninger gasveld.

In 1996 werd al 2,4 miljard gulden compensatie toegezegd. Met de betaling van 1,5 miljard gulden zou de NAM in totaal incusief rente ruim 5 miljard gulden compensatie krijgen voor 20 miljard kubieke meter teveel geleverd aardgas uit het Groninger gasveld. De NAM is altijd uitgegaan van 15 miljard compensatie, negen miljard voor het gas plus rente

Tegen de uitspraak van het arbitragehof kon niet in beroep worden gegaan. Het was beide partijen wel toegestaan de hele uitspraak ter vernietiging voor te dragen. Het hof had de NAM en Brigitta daar tot 6 september de tijd voor gegeven. De NAM heeft gisteren op het laatste moment van die mogelijkheid gebruik gemaakt, zo blijkt nu. Brigitta heeft geen vernietiging aangevraagd.

Een woordvoerder van de NAM wilde vanmorgen niet ingaan op de reden tot vernietiging. Aangenomen mag worden dat de NAM de uitspraak van het Zwitserse arbitragehof niet accepteert omdat de compensatie voor de overbelevering te laag wordt gevonden.

Het Hof heeft het verzoek tot vernietiging in behandeling, zo meldt de NAM. Een beoordeling van het verzoek kan ,,enkele maanden'' in beslag nemen. Mocht het Hof het verzoek honoreren, dan zal opnieuw vastgesteld moeten gaan worden wat de exacte waarde van het teveel geleverde aardgas is. Een procedure die inclusief een nieuwe uitspraak van het Hof jaren op zich kan laten wachten.

Het Groninger gasveld is gelegen in de Eemsmonding (de zogenoemde Common Area). Aan de Nederlandse kant van de grens is aan de NAM de concessie, aan de Duitse kant aan Brigitta. Beide concessies overlappen elkaar in de Common Area.

De NAM en Brigitta hebben allebei recht op de hoeveelheid aardas die overeenkomt met de helft van de geschatte hoeveelheid aardgas in het gebied. De NAM zou het Duitse deel voor 1 januari 1992 aan Brigitta leveren. In 1991 bleek dat de omvang van de gasreserves 40 tot 50 miljard kubieke meter betrof. Eerdere schattingen van de voorraad, waarop de NAM haar leveringen aan Brigitta had gebaseerd, waren veel hoger.