Motie tegen Van der Ploeg

De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur in zijn begroting ruimte zoekt om een voorgenomen bezuiniging van 10 miljoen gulden op het onderwijs in de kunstvakken ongedaan te maken. Volgens Kamerlid Judith Belinfante (PvdA), die hiertoe een motie indiende, is de bezuiniging schadelijk voor het beleid van Van der Ploeg om het kunstvakonderwijs te herstructureren. Van der Ploeg presenteerde kort voor het zomerreces de nota `Zicht op kwaliteit', waarin hij pleitte voor meer samenwerking tussen de kleine kunstopleidingen en het beter afstemmen van het kunstvakonderwijs op de beroepspraktijk. (ANP)