Meerpaal blijft mogelijk toch behouden

Het college van Burgemeesters en Wethouders van Dronten heeft ingestemd met een onderzoek naar de mogelijkheden tot het behoud van de Meerpaal, het multifunctionele gebouw naar een ontwerp van de onlangs overleden architect F.J. van Klingeren. Het onderzoek, betaald door het ministerie van VROM, zal worden gedaan door rijksbouwmeester Wytze Patijn.

Voordat de gemeenteraad van Dronten eind juli akkoord ging met de sloop van de Meerpaal, drongen onder anderen minister Pronk van VROM en rijksbouwmeester Patijn aan op een onderzoek naar het behoud van de Meerpaal. Pronk en Patijn achten de uit de late jaren zestig daterende Meerpaal van grote cultuurhistorische waarde. De Meerpaal is een gebouw waarin zeer uiteenlopende activiteiten, van rommelmarkten tot theatervoorstellingen, onder één dak kunnen plaatsvinden. In praktijk bleek dit lastiger te realiseren dan architect Van Klingeren oorspronkelijk dacht. In de loop der jaren is de Meerpaal dan ook grondig verbouwd. Ten slotte besloot de gemeenteraad de moeilijk te exploiteren Meerpaal te laten slopen om plaats te maken voor een nieuw multifunctioneel centrum. B&W van Dronten beloofde de gemeenteraad toen om de reacties van onder anderen Pronk en Patijn serieus te nemen.

In zijn onderzoek zal Patijn nagaan of gedeeltelijk behoud van de Meerpaal of integratie van het oude gebouw in de nieuwbouw mogelijk is. Of Patijns advies zal worden opgevolgd, hangt uiteindelijk af van de gemeenteraad.