Meer werk in vee- en vleessector

De werkgelegenheid in de vee- en vleessector is vorig jaar licht gestegen tot bijna 97.500 personen. Dat zijn 400 werknemers meer dan het jaar ervoor, zo becijferde het Productschap voor Vee en Vlees gisteren. Niet alle sectoren vertoonden hetzelfde beeld. In de slecht renderende varkenshouderij daalde de werkgelegenheid met 14 procent naar 19.400 personen. Bij de slachterijen (14 procent) en groothandel (12 procent) groeide de werkgelegenheid juist het hardst. Uit een enquête blijkt dat 41 procent van de bedrijven vindt dat er te weinig geschikte mensen zijn om de vacatures te vervullen. Deels komt dat omdat er weinig mensen beschikbaar zijn, maar volgens ruim een kwart van de bedrijven ook door een ongunstig imago van de vleessector. Werk in de veehouderij is bovendien onaantrekkelijk omdat het zwaar werk is met ongunstige werktijden.(ANP)