Maxima 3

Maarten Huygen vraagt zich af (3 september), of de vriendin van Willem-Alexander ooit prins-gemaal zal worden. Ik denk het niet, volgens Van Dale is een prins-gemaal de gemaal van een regerend vorstin. In mijn bestaan heb ik drie personen meegemaakt die de aanduiding/titel `prins-gemaal' voerden: prins Hendrik, prins Bernhard en prins Claus. Voor Van Dale was er dus geen aanleiding het woord `prinses-gemalin' op te nemen. Dit lijkt me, voor het geval dat...., de enige correcte aanduiding.

    • Dr. D.J. Smeenk