Maxima 2

In zijn artikel in de krant van 3 september meent de heer Vogel dat Argentinië met gevoel voor realiteit dient te worden behandeld. De pers zou kennelijk te negatief oordelen over dit land en haar verleden. De ironie is dat zijn artikel die negatieve indruk alleen maar bevestigt.

Dat de VS en het Westen alsmede Boskalis en de ABN destijds het militaire bewind steunden respectievelijk goed zaken deden met de junta, maakt die periode, of het land, niet `beter'. Nederland gaat er ook niet prat op dat zij in de jaren vijftig en zestig goede banden onderhield met Zuid-Afrika met haar apartheidsregime. Feit blijft dat de vader van onze mogelijke toekomstige koningin als minister van landbouw onder de junta, om met de woorden van Vogel te spreken, kennelijk `nooit is aangepakt omdat hij slechts bevelen uitvoerde'. En dat zou in overeenstemming zijn met de praktijk in `Neurenberg' in 1946. Vogel heeft klaarblijkelijk geen geschiedenis gestudeerd.

Indien zijn stelling juist zou zijn, dan zou in 1946 praktisch geen enkele nazi zijn veroordeeld met een beroep op het excuus dat een bevel nu eenmaal een bevel was.

    • Evert van den Hout