Maxima 1

Met betrekking tot de nieuwe vriendin van de troonopvolger wordt door velen een kapitale denkfout gemaakt. Er wordt gesteld, dat het niet gaat om de levenswandel van de ouders van de mogelijk toekomstige vorstin en dat zij alleen op haar eigen merites beoordeeld moet worden. Ten aanzien van haar toekomstige echtgenoot, de vorst, geldt echter dat hij nu juist niet op zijn eigen merites beoordeeld mag worden. Uitsluitend zijn afkomst, het gedrag van zijn ouders en voorouders en de welwillendheid van de bevolking om de monarchie in stand te houden, bepalen zijn koningschap en dus ook het koningin zijn van zijn eventuele echtgenote.

Het is inherent aan het wezen van een monarchie, dat niet alleen de persoon van de vorst in het geding is, maar dat er zoiets is als een koninklijke familie en een koninklijk huis. Bovendien, dat een belangrijk deel van de taak van de koning gelegen is in de bordesscène en dat het niet onverschillig is wie er op dat bordes staan om te worden toegejuicht door het volk.

En als het al tot een bruiloft komt, dan zal de ceremoniemeester, bij de tafelschikking, toch wel even rekening moeten houden met eventuele gevoeligheden van de zijde het Britse koningshuis, dat de aanval van Argentinië op Brits grondgebied ten tijde van het ministersschap van de vader van de bruid misschien nog niet helemaal vergeten zal zijn.

    • R. Hamburger Dordrecht