Markant, doortastend

In zijn woonplaats Barendrecht is vorige week op 69-jarige leeftijd prof.dr. W. Begeer overleden. Begeer was veertien jaar, van 1977 tot 1991, directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tevens was hij jarenlang hoogleraar statistiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij was volgens mensen die met hem samengewerkt hebben een markante persoonlijkheid die het CBS kundig wist te besturen.

Onder Wim Begeer maakte het CBS aanvankelijk een al eerder ingezette groei door tot 3.500 personeelsleden. Later volgen de door de politiek afgedwongen bezuinigingen, die aanvankelijk goed konden worden opgevangen maar die door Begeer in zijn laatste jaren als directeur-generaal als zeer pijnlijk werden ervaren.

Begeer zag bij het CBS het belang van automatisering vroeg in. In de jaren dat computers nog verre van ingeburgerd waren, stuurde hij al enquêteurs met een computer onder de arm langs de deuren om de verwerking van de gegevens te versnellen. Het CBS was eerder geautomatiseerd dan vrijwel alle andere overheidsinstellingen.

Begeer was tevens de man die besloot om de volkstelling, waarvan de laatste in 1973 werd gehouden, af te schaffen. Een beslissing die vooral werd ingegeven door de selectieve weigering, vooral onder studenten, om aan de volkstelling mee te doen. Begeer verkoos het alternatief, de steekproef, die weliswaar geen volledigheid biedt maar wel veel goedkoper is en veel differentiatie mogelijk maakt.

C.A. Oomens, die als plaatsvervangend directeur-generaal van 1977 tot 1982 met hem samenwerkte, roemt Begeers intelligentie, bestuurlijke doortastendheid en kennis van zaken. ,,Hij was verdomd goed.'' Ook zegt hij bewondering te hebben voor de soepele overstap die de hoogleraar Begeer maakte van de Rotterdamse universiteit naar de ambtelijke dienst. Willem de Vries, de huidige plaatsvervangend directeur-generaal, noemt Begeer in het personeelsblad van het CBS ,,iemand die groot belang hechtte aan het exacte, aan logica en zuiver denken'' en daarop hamerde in publicaties van het CBS. Begeer hechtte volgens De Vries veel belang aan gelijkwaardigheid van de vestigingen in Voorburg en Heerlen.

Begeer was in 1987-1988 voorzitter van het bestuur van de Conference of European Statisticians, ook was hij voorzitter van de Statistical Commission van de Verenigde Naties. Hij was Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Begeer was getrouwd en had drie kinderen.