Limburg

,,Eén keer op een dag verkocht worden als krant, oké. Maar twee keer?'' De sfeer op de redactie van Dagblad De Limburger in Maastricht was vanmorgen balorig. Na weken onzekerheid staat nu vast: Wegener koopt de regionale VNU-kranten, maar schuift De Limburger door naar De Telegraaf.

,,Weinig verrassend dit scenario'', reageert adjunct-hoofdredacteur F. Elbersen van De Limburger. ,,Sinds VNU drie weken geleden meldde van de vijf regionale kranten af te willen, was dit het meest waarschijnlijke scenario. De reacties zijn dan ook gelaten. De mensen hopen er het beste van.'' De sfeer is tegelijk lacherig. Op de redactie circuleerde, na enig plak- en knipwerk van de chef Sport, alvast een nieuwe Limburgse fusiekrant: een samenvoeging van De Limburger en Limburgs Dagblad. Ze zijn binnenkort van De Telegraaf, die vanmorgen verzekerde dat het voortbestaan van beide kranten wordt gewaarborgd, maar tegelijk sprak over schaalvergroting in Limburg.

Jarenlang was het in Limburgse mediakringen niet de vraag óf VNU het kleinere Limburgs Dagblad van De Telegraaf zou overnemen, maar wanneer. Nu gebeurt het omgekeerde. Volgens Elbersen maakt het weinig uit. ,,In de toekomst zal tussen beide bladen samengewerkt worden, al is onze inzet het voortbestaan van de twee titels.''

Bij concurrent het Limburgs Dagblad in Heerlen zegt hoofdredacteur H. Goessens dat hij geen aanwijzingen heeft dat De Telegraaf beide titels wil samenvoegen. Goessens: ,,Het ligt voor de hand dat er voordelen te halen zijn door commerciële en technische samenwerking. Trouwens, dat gebeurt nu al. In Vaals worden beide kranten door één bezorger in de bus gestopt.''