Kamerleden verdeeld over deeltijdwet

De helft van de Tweede Kamer vindt dat met de nieuwe deeltijdwet werknemers alleen een recht mogen krijgen op korter werken en niet op langer werken.

De fracties van VVD, CDA en de kleine christelijke partijen stellen zich op dit standpunt aan de vooravond van de behandeling van het wetsvoorstel van staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken) `Recht op aanpassing van de arbeidsduur' die vandaag begint.

Met die wet krijgen werknemers het recht om korter of langer te werken. De werkgever moet een verzoek van de werknemer inwilligen, tenzij hij kan aantonen dat het bedrijfsbelang met de verandering van de arbeidsduur in gevaar komt.

In wetsartikelen wordt een opsomming gegeven van wat die `zwaarwegende bedrijfsbelangen' kunnen zijn. Zo kan de werkgever zich erop beroepen dat hij geen mensen kan vinden voor de vrijgevallen uren, op roostertechnische problemen of op problemen op het gebied van de veiligheid. Ook kan hij de werknemer die meer wil werken voorhouden dat daar geen geld voor is.

Een Kamermeerderheid bestaande uit PvdA, VVD, CDA en GroenLinks wil dat de lijst met weigeringsgronden uit de wet verdwijnt. De fracties zijn bang dat de werkgevers anders te veel mogelijkheden krijgen om het wettelijk recht op deeltijdwerk te verhinderen.

Vooral de moeilijk voor een werknemer te weerleggen `roostertechnische problemen' kunnen, zo vreest de Kamermeerderheid, werkgevers de mogelijkheid bieden onder het wettelijk recht op deeltijd uit te komen.

De VVD ziet niets in het uit de wet halen van de `zwaarwegende bedrijfsbelangen'. De liberalen willen juist dat die lijst verder wordt uitgewerkt en gespecificeerd. De VVD meent ook, net als de CDA-fractie en de christelijke fracties van GPV, RPF en SGP dat de wet op deeltijd alleen maar een recht moet geven op korter werken.

Volgens het CDA is het recht op langer werken in strijd met het uitgangspunt van de Kaderwet Arbeid en Zorg waarvan de deeltijdwet een onderdeel is.

Voorstanders van het recht op langer werken hebben daarbij vooral werknemers op het oog met kleine banen van twaalf uur of minder, die meer willen gaan werken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vrouwen die minder zijn gaan werken om de zorg op zich te nemen voor de kinderen, maar als de kinderen ouder worden weer langer willen gaan werken.

De VVD en het CDA willen al met al zo min mogelijk over de arbeidsduur regelen bij wet.

Het kabinet had de komst van het wetsvoorstel al aangekondigd in het Regeerakkoord.

Eind vorig jaar sneuvelde in de Eerste Kamer een vergelijkbaar (initiatief)wetsvoorstel van GroenLinks-voorman Rosenmöller, nadat hij eerder een meerderheid in de Tweede Kamer achter zijn voorstel had gekregen.