IMF is optimistischer over de wereldeconomie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn prognose voor de groei van de wereldeconomie voor dit jaar met een halfprocent punt verhoogd. De Nederlandse economie groeit dit jaar volgens het IMF met 2,6 procent in plaats van 2,3 procent.

Dit blijkt uit een brief die minister Zalm (Financiën) gisteren heeft verzonden naar de Tweede Kamer over het halfjaarlijkse IMF-rapport dat eind deze maand verschijnt. In de nieuwe World Economic Outlook voorziet het IMF een groei van 2,8 procent voor de wereldeconomie tegen een groei van 2,3 procent die in mei nog werd voorspeld. De outlook wordt eind september officieel gepresenteerd bij de halfjaarlijkse IMF-vergadering in Washington.Het optimisme van het IMF wordt gedragen door gunstigere ramingen in nagenoeg de gehele wereld. De recessies in Rusland en Brazilië zijn minder diep dan aanvankelijk werd verwacht, terwijl de voorzichtige groei in de Aziatische landen krachtiger is dan verwacht. De wat kwakkelende economieën in Japan (0,2 procent) en Europa (1,9 procent) lijken aan te trekken, terwijl de Verenigde Staten (3,7 procent) blijft expanderen zonder dat de lonen en prijzen de pan uit rijzen.

Volgend jaar groeit de wereldeconomie zelfs met 3,4 procent. De raming voor Nederland blijft voor het jaar 2000 staan op 2,5 procent, terwijl die voor de euro-landen met 0,1 procent terugloopt tot 2,8 procent. Dat betekent wel dat de EMU-landen voor het eerst in jaren wel harder groeien dan de VS (2,6 procent). In de VS ziet het IMF een kans op een ,,harde landing'' door de hoog waardering van de aandelenmarkt en de dollar en het gebrek aan besparingen. Wereldwijd ziet het IMF risico's in de onevenwichtige betalingsbalans van de VS, Japan en Europa en de wijze waarop de onevenwichtigheden hersteld zullen worden.