Het verhoor van Salem en Hanan Ali

Op 29 januari 1995 werd de Palestijn Salem Ali, 31 jaar oud, afkomstig uit het dorp Bani Na'im in het district Hebron op de Westelijke Jordaanoever, door de Israelische autoriteiten gearresteerd. Het was de eerste keer dat hij werd opgepakt, aldus een verslag van zijn lotgevallen dat door de Israelische mensenrechtenorganisatie B'tselem is gepubliceerd. Zes weken lang werd hij ondervraagd door de binnenlandse veiligheidsdienst Shin-Bet, waarbij deze `gematigde fysieke druk' op hem toepaste. Hij werd niet specifiek van een misdrijf beschuldigd.

Een week na zijn arrestatie werd Salems vrouw Hanan opgepakt. Zij werd zes achtereenvolgende dagen ten minste acht uur achtereen ondervraagd. Deze zes dagen mocht ze niet douchen of schone kleren aantrekken. De ondervragers vervloekten en bedreigden haar en fotografeerden haar, met de bedoeling haar een bekentenis te laten afleggen over de vermeende misdrijven van haar man. Op geen enkel moment beschuldigden den ondervragers Hanan van schending van een wet. Zij werd 13 februari vrijgelaten, zonder dat enigerlei vervolging tegen haar werd ingesteld.

Salem werd intussen geconfronteerd met de typische ondervragingsmethoden van de Shin Bet. Volgens zijn getuigenis:

werd zijn lichaam met geweld geschud, waarbij hij soms tegen de muur werd geslagen;

werd hij over zijn hele lichaam geslagen en geschopt door Shin-Bet-ondervragers en medewerkers;

werd hij gedurende periodes tot twee weken en langer uit zijn slaap gehouden;

werd hij aan intense koude blootgesteld, door middel van een air-conditioner, en aan luide muziek;

werd hij wekenlang elke nacht aan een stoel vastgebonden, in een geval een kleine stoel,

werd hem vijf dagenlang medische verzorging onthouden hoewel hij ziek was;

werd hij gedwongen op zijn tenen te hurken tot hij uitgeput was en

onder slechte sanitaire omstandigheden vastgehouden.

Salem Ali werd niet in staat van beschuldiging gesteld of wegens enigerlei misdrijf berecht. Nadat de Shin-Bet de ondervraging had afgesloten, werd hij zes maanden in administratieve hechtenis gehouden. Op 29 mei 1995 werd Salem Ali vrijgelaten.