Fiscaal regime commanditair vennoot strenger

Commanditaire venoten in een bedrijf worden niet langer als ondernemer, maar als belegger beschouwd. Dat staat in de nieuwe belastingplannen van staatssecretaris van Financiën W. Vermeend, die volgende week door het kabinet zullen worden gepresenteerd. Volgens het kabinet maken belastingbetalers met hogere inkomsten misbruik van constructies met de CV`s, die hen grote fiscale voordelen opleveren.

In de filmindustrie en de scheepsbouw, waar veel met dergelijke belastingconstructies wordt gewerkt, kijkt men gespannen uit naar de nieuwe belastingplannen. CV's in de scheepvaart fungeren al jaren als middel om vermogende particulieren aan een forse aftrekpost voor de belasting te helpen. Het is een idee dat wat Nederland betreft ligt verankerd in de Gouden Eeuw, toen het een normale gang van zaken was dat kooplieden schepen van de Verenigde Oostindische Compagnie meefinancierden.

Tegenwoordig hebben vooral grote Nederlandse rederijen/bevrachtingskantoren als Spliethoff, Wagenborg en Seatrade hun vloot opgebouwd met een formule waarin elk schip is ondergebracht in een aparte commanditaire venootschap met meerdere eigenaren, waaronder verladers, of zelfs het eigen personeel.

Nederlandse banken als ABN Amro, ING Bank, MeesPierson en Rabobank-dochter Schretlen hebben de CV-constructie inmiddels ook ontdekt voor investeringen in schepen. In het voorbeeld van ABN Amro, dat onlangs met twee van zulke constructies kwam, kunnen beleggers hun geld steken in de veerschepen Norsun en Norbank. De schepen zijn onderdeel van de vloot van P&O North Sea Ferries. P&O voert ook het beheer over de schepen en garandeert op basis van een zevenjarige huurovereenkomst gedurende die periode een inkomstenstroom.

In de CV-constructie speelt de leeftijd van de beleggers een belangrijke rol. Boven de 55 jaar kan de fiscale aftrek oplopen tot 45.000 gulden, voor `jongeren' is dat maximaal 20.000 gulden.

Wanneer het aan de fiscus ligt komt daar binnenkort een eind aan. Vermeend wil dat het ondernemerschap vanaf 2001 wordt beperkt tot personen die voor eigen rekening een onderneming drijven. Dat is bij de CV-constructies in de scheepvaart niet het geval. ,,Maar niemand weet hoe de nieuwe regels gaan uitpakken'', zegt een zogeheten `natte bankier' van ING. ,,Wat ik uit rederskringen hoor gaat er in de toekomst wel wat veranderen.'' Directeur P.A van Agtmaal denkt dat de CV-regeling voor de scheepvaart in de nieuwe plannen op de tocht staat. Niettemin is met Den Haag al gesproken `over çompensatieregelingen' voor de scheepvaart om ervoor te zorgen dat de investeringen in deze sector niet teveel zullen teruglopen.