`Extra steun voor gezinnen met kinderen'

De coalitiefracties PvdA en D66 in de Tweede Kamer willen dat het kabinet extra maatregelen neemt voor inkomensverbetering van gezinnen met kinderen. De PvdA-fractie wil de kinderbijslag verhogen met 100 gulden per kind per jaar.

Dat is dubbel zo veel als het kabinet hiervoor heeft uitgetrokken in de plannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De D66-fractie wil een aftrekpost voor kinderen invoeren in de eerste schijf van het belastingstelsel. Door deze `kinderaftrek' zouden lagere-inkomensgroepen er volgend jaar gemiddeld 400 gulden bij krijgen.

De voorstellen van de PvdA en D66 zijn onderdeel van een reeks alternatieven voor de besteding van 1 miljard gulden lastenverlichting die het kabinet volgend jaar wil doorvoeren. Het kabinet denkt daarbij onder meer aan een algemene verhoging van het arbeidskostenforfait, waardoor alle werkenden volgend jaar circa 150 gulden minder belasting hoeven te betalen. De PvdA en D66 willen, evenals de oppositiefracties CDA en GroenLinks, dat het kabinet deze algemene maatregel vervangt door maatregelen voor specifieke groepen.

De PvdA wil volgend jaar, naast de verhoging van de kinderbijslag, ook de zogenoemde koppeling-plus toepassen, waarbij het inkomen van niet-werkenden met 0,5 tot 1 procent meer kan stijgen dan het inkomen van werkenden. De financiële specialist van de PvdA-fractie, Crone, heeft de indruk dat de ramingen van het kabinet voor volgend jaar ,,te voorzichtig'' zijn. De PvdA-fractie komt binnenkort met eigen voorstellen voor extra lastenverlichting en uitgaven.

Voor de VVD-fractie zijn alternatieve plannen voor de besteding van de 1 miljard gulden lastenverlichting ,,bespreekbaar'', aldus financieel woordvoerder Van Beek. Maar de VVD ziet niets in een invoering van de `kinderaftrek' uit het D66-voorstel. ,,Dat zou administratieve vervuiling geven in het belastingstelsel'', aldus Van Beek.

De SP-fractie heeft gisteren een voorstel gelanceerd om de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken. Voor inkomensgroepen boven 100.000 gulden zou de kinderbijslag stapsgewijs moeten worden verlaagd en vanaf 200.000 gulden jaarinkomen zou deze moeten worden afgeschaft.

De SP wil de opbrengst ten goede laten komen aan circa 350.000 gezinnen met een netto jaarinkomen van 36.000 gulden of minder.