Europees Parlement accepteert Bolkestein

Het Europees Parlement heeft geen bezwaar tegen de benoeming van de liberaal Frits Bolkestein tot lid van de Europese Commissie. Het vindt wel dat zijn voorzitterschap van de Liberale Internationale onverenigbaar is met zijn functie van Europees Commissaris.

Dit heeft de voorzitster van de hoorzitting met Bolkestein, de Spaanse Europarlementariër Ana de Palacio, gisteravond gezegd.

Ondanks de geschiktheid van de komend Commissaris voor de Interne Markt, bevatten de conclusies over de hoorzitting enkele punten van kritiek, zoals op Bolkesteins opvattingen over belastingharmonisatie. De liberaal bepleitte weliswaar harmonisatie van BTW en accijnzen binnen de EU, en vrijwillige beëindiging van oneerlijke concurrentie met vennootschapsbelasting, maar hij waarschuwde ertegen om onwillige landen op belastinggebied de wil op te leggen. Sommige christen-democratische en socialistische europarlementariërs vonden daarom dat Bolkestein meer ,,ambities'' op belastingterrein had kunnen tonen. De milieucommissie van het parlement vond dat de kandidaat te weinig daadkracht toonde bij de energiebelasting. Bolkestein wees de suggestie af om zo'n belasting zonder Spanje in te voeren.

Kennis op de terreinen van interne markt, belastingen en douane heeft Bolkestein zich in korte termijn eigen gemaakt, concludeerden de Europarlementariërs. Toch wist Bolkestein weinig enthousiasme op te wekken. Een kleine voldoende wilden de meeste europarlementariërs hem geven. De Oostenrijkse vice-voorzitter van de socialistische fractie, Swoboda, zei dat Bolkestein werd aanvaard omdat er niets duidelijks tegen hem ingebracht kon worden. De antwoorden van de kandidaat-Eurocommissaris over zijn vroegere kritische opmerkingen over de Europese Unie en het Europees Parlement - door GroenLinks gebundeld in een boekje dat was verspreid onder buitenlandse parlementariërs - werden onbevredigend gevonden. Ook buitenlandse Europarlementariërs stelden hem hier vragen over.

Uitputtend betoogde Bolkestein waardering te hebben voor het Europees Parlement. Zijn verklaring dat kritische opmerkingen uit 1996 over het bestaansrecht van dit parlement niet meer gelden omdat inmiddels het Verdrag van Amsterdam van kracht is en het Europees Parlement zelf is veranderd, overtuigden weinig parlementariërs. Bolkestein zei dat hij de Europese integratie wil bevorderen. In tegenstelling tot vroeger wenst hij het Europees Parlement zeggenschap over de landbouwbegroting toe. Ook wil hij een Europees immigratie- en asielbeleid. Dat ontlokte de VVD-delegatieleider in het parlement, Wiebenga, de opmerking: ,,Ik zie bij Bolkestein een positieve ontwikkeling.'' D66-ster Van der Laan beschuldigde Bolkestein evenwel van ,,gedraai''.

    • Ben van der Velden