`Europa behoeft voedselautoriteit'

Unilever pleit voor een Europese voedselautoriteit zoals de FDA (Food and Drug Administration) in de Verenigde Staten. Alleen een internationale en strikt onafhankelijke instelling kan het vertrouwen van de consument in voeding weer herstellen. Dat vertrouwen is door de gekkekoeienziekte en recent de dioxineaffaire sterk geschaad.

Dit heeft bestuursvoorzitter Anthony Burgmans van Unilever gisteren verklaard op een persbijeenkomst. Tegelijkertijd maakte Burgmans bekend dat Unilever ingrijpend gaat snijden in de eigen merkenportefeuille. De komende jaren zullen duizend van de zestienhonderd merken waarschijnlijk verdwijnen. Al eerder had de concernleiding laten weten dat er merken geschrapt zouden worden. In welke omvang was dat tot nu toe niet duidelijk.

Burgmans, in mei van dit jaar aangetreden als bestuursvoorzitter, gebruikte zijn eerste publieke optreden om felle kritiek te leveren op het Europese voedselbeleid. De veelal nationale regelgeving die de kwaliteit van voeding moet waarborgen, is in zijn ogen ongeschikt. ,,Zodra zich een incident voordoet loopt de hele machinerie vast. Het publiek wordt onzeker, vooral als er vanuit Brussel niet duidelijk wordt opgetreden'', aldus Burgmans.

Incidenten zoals met de gekkekoeienziekte en de Belgische dioxinecrisis bewijzen volgens hem dat de 15 verschillende systemen in Europa onduidelijk en zeer gecompliceerd zijn. ,,Terwijl de import steeds internationaler wordt, blijft de regelgeving nationaal. Bij een incident besluiten veel landen om de eigen grenzen maar dicht te gooien. Een Europese voedselautoriteit, die de gehele voedselketen zou moeten controleren, wordt direct een goede tegenspeler voor de Amerikaanse FDA. Ik vind voeding te belangrijk om zomaar aan de Amerikanen over te laten.''

Burgmans heeft los van het tanende vetrouwen van de consument nog een reden om het ontbreken van Europees voedselbeleid te hekelen. De lancering van het cholosterolverlagende Becel Pro Active wordt al negen maanden tegengehouden door Brussel omdat enkele lidstaten protest aantekenen. ,,Tegelijkertijd kan de Finse concurrent met Benecol wel op de markt komen omdat het al in eigen land was toegestaan, toen Finland nog geen lid van de Europese Unie was. Dan houdt de Unie het niet meer tegen.'' De margarine is inmiddels al wel door Amerika en Zwitserland toegelaten.

Burgmans nam gisteren ook de gelegenheid om het nieuwe beleid van Unilever uit te leggen om het aantal merken drastisch terug te schroeven. ,,Duizend van onze 1.600 merken genereren slechts 8 procent van de omzet. Je hoeft geen econoom te zijn om te constateren dat zoiets niet efficiënt is. Na de reductie van het aantal industrieën waarin wij actief zijn, hebben we ook het aantal productcategorieën teruggebracht. Nu is het de beurt aan de merken.'' De Unilever-topman vermoedt dat Unilever na zo'n vijf jaar nog maar enkele honderden merken overhoudt.

,,Een mooi voorbeeld van integratie is het ijsmerk Ola dat Caraco en Davino volledig heeft vervangen. In plaats van drie distributiekanalen in Nederland hebben we er nu nog maar één.'' Volgens Burgmans wordt deze tendens ook in de hand gewerkt door de fusiegolf bij de supermarkten. ,,Het kruidenierskanaal kijkt heel erg naar efficiency en daar spelen we op in.''

Voor de komende jaren mikt Burgmans op een omzetgroei van 4 procent. ,,De afgelopen jaren is de groei van ruim 2 procent achtergebleven. Door autonome groei en wellicht door overnames hopen we op jaarlijks 4 procent te komen.''