Ethiopië blokkeert akkoord met Eritrea

Ethiopië weigert in te stemmen met de technische uitwerking van een vredesakkoord dat een eind moet maken aan de grensoorlog met Eritrea. De regering maakte dat gisteren bekend. Eritrea legde die afwijzing onmiddellijk uit als ,,een oorlogsverklaring''.

Volgens Ethiopië is het vredesplan nog niet voldoende uitgewerkt. Onduidelijk blijft of Eritrese troepen zich zullen terugtrekken uit Zalambessa en Bure, twee steden waar beide landen aanspraak op maken. ,,Teruggave van deze gebieden is een principekwestie voor Ethiopië'', verklaarde het ministerie van Buitenlandse Zaken in Addis Ababa. Eritrea heeft die gebieden vijftien maanden geleden bezet, kort nadat de grensoorlog begon. Ook bestaat nog teveel onduidelijkheid over het toezicht op uitvoering van het vredesplan, zei een Ethiopische diplomaat in de Keniase hoofdstad Nairobi.

Eritrea verklaarde gisteren dat het hele vredesakkoord door de Ethiopische opstelling op losse schroeven komt te staan. Ethiopië werd ervan beschuldigd excuses te zoeken om het plan alsnog te torpederen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken erkende dat het akkoord de markering van de grens tussen beide landen niet afdoende regelt. Maar volgens de woordvoerder is dat een kwestie van uitvoering die later kan worden vastgesteld, nadat overeenstemming over een staakt-het-vuren is bereikt.

Ethiopië en Eritrea waren het vorige maand in grote lijnen eens geworden over een beëindiging van de strijd. Alleen de technische details moesten nog worden uitgewerkt. Al eerder, in februari, hadden ze in principe ingestemd met een ontwerp-akkkoord dat was opgesteld met hulp van de VN, de Verenigde Staten, Algerije en de OAU, de Organisatie van Afrikaanse Eenheid. Dat akkkoord voorzag in een terugtrekking van Eritrea uit de stad ,,Badme en omgeving''.

Sinds de onafhankelijkheid van Eritrea in 1993 bestaat onenigheid over de grens met Ethiopië. De oorlog tussen beide landen heeft al aan tienduizenden soldaten het leven gekost. Ook een groot aantal burgers kwam om. Schattingen lopen uiteen van twee- tot tienduizend. (Reuters, AP)