Aanleg HSL mag doorgaan

De aanleg van de hogesnelheidslijn mag doorgaan. Dit blijkt uit de uitspraak die de Raad van State gisteren heeft gedaan in 157 beroepszaken tegen het besluit om de spoorlijn aan te leggen en de daarmee samenhangende besluiten, onder meer over de verbreding van de snelweg A4. De Raad heeft in de aangevoerde bezwaren geen aanleiding gezien het aanlegbesluit te vernietigen. Wel zijn enige bezwaren op details gehonoreerd.