Schiedam krijgt geld voor Cobra-collectie

Schiedam krijgt van de Europese Commissie 550.000 gulden subsidie voor conservering en presentatie van zijn Cobra-collectie. Die verzameling bestaat onder meer uit schilderijen, gouaches en grafische bladen van Karel Appel, Constant, Rooskens, Wolvecamp en Corneille. Het geld is nodig om de inmiddels fijn gecraqueleerde gouaches van Appel te restaureren, om de circa twintig Cobra-schilderijen schoon te maken en om de uitgebreide documentatie uit de Cobra-tijd te ontzuren.

Schiedam heeft zijn collectie van circa twintig doeken, tachtig werken op papier en een tiental stukken in afwijkende technieken, grotendeels verworven in de periode 1954-1963. De toenmalige conservator Pierre Janssen – later directeur van de Rotterdamse Academie, van het Arnhems Gemeentemuseum en tv-presentator van het programma Kunstgrepen – wist de stukken samen met een collega te verwerven. De verzameling verkeert weliswaar nog in goede staat, maar volgens de directie van het Stedelijk Museum is voor een goed beheer dringend een bedrag van in totaal 1,1 miljoen gulden nodig. Door de steun van de Europese Commissie denkt de museumdirectie dat het nu gemakkelijker wordt de resterende half miljoen bij andere fondsen aan te boren. Met dat geld wil men ook de verwervingsgeschiedenis van de collectie onderzoeken.