Overheid heeft eigen Internetsite

Na het koningshuis heeft nu ook de overheid een eigen Internetsite: overheid.nl brengt alle overheidsinstellingen bijeen. De bedoeling van de overheidssite is dat de burger via het World Wide Web een betere toegang tot overheidsinformatie krijgt. Tevens moet het initiatief lagere overheden stimuleren om hun informatie via Internet te ontsluiten. Overheid.nl biedt burgers hoofdzakelijk een on-line toegangspoort (`portal site') van waar zij kunnen doorklikken. Er zijn onder andere links naar ministeries, parlement, provincies en een groot aantal gemeenten. Op de site zijn de officiële publicaties van de rijksoverheid te raadplegen via een handzame zoekmachine.