`Ouderen bereid te betalen voor zorg'

Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg moeten er beter rekening mee gaan houden dat een toenemend aantal ouderen bereid is meer te betalen als ze daarvoor dan maar betere hulp en meer service krijgen. Doen ze dit niet, dan vertrekken deze mensen naar de particuliere sector en verwordt de bestaande ouderenzorg tot een armenvoorziening.

Dit zegt een commissie van deskundigen in een advies dat vandaag is aangeboden aan de Sociaal-Economische Raad. Volgens de commissie krijgen op dit moment veel ouderen onvoldoende waar voor hun geld. Ze betalen in een verpleeg- of verzorgingshuis een behoorlijke eigen bijdrage, maar daar staat te weinig tegenover. De commissie constateert dat veel ouderen uit de wat hogere inkomensgroepen nu al weinig gebruik maken van de thuiszorg. Die mensen kopen de nodige hulp zelf elders in, ook als ze recht hebben op hulp van de thuiszorg.

Door gebruik te maken van de bereidheid bij de koopkrachtiger wordende ouderen om meer te betalen voor hun zorg, kan de solidariteit behouden worden, aldus de commissie in het advies `Gezondheidszorg in het licht van de toekomstige vergrijzing'.

De commissie schetst een aantal mogelijkheden voor het oplossen van te verwachten problemen in de gezondheidszorg. Dit is nodig omdat de gezondheidszorg de komende decennia anders te maken krijgt met sterk stijgende kosten. Dit is voor een deel het gevolg van de toenemende vergrijzing: in 2040 is een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder en hoort daarmee tot de groep consumenten waarvan de kosten in de gezondheidszorg explosief toenemen.

De commissie sluit uit dat die kosten alleen door een relatief kleine groep (werkende) 65-minners worden opgebracht: die solidariteit kan van die groep niet worden geëist. Volgens de commissie is het redelijk dat 65-plussers zelf meer gaan betalen in de vorm van hogere eigen bijdragen, een hogere premie voor het ziekenfonds en volledige fiscalisering van de AOW.