Minder geld voor klassieke taak defensie

De PvdA wil het Duits-Nederlandse legerkorps afschaffen. Deze en andere bezuinigingen op de klassieke landsverdedigingstaak moeten tot 2006 anderhalf miljard gulden extra kortingen op Defensie opleveren.

Dat geld wil de PvdA ,,primair'' weer voor Defensie gebruiken, namelijk voor een nog sterker accent op parate eenheden voor internationale crisisbeheersing dan minister De Grave doet in zijn begin dit jaar gepubliceerde Hoofdlijnennotitie.

Dat is de kern van de nota ,,Een plan voor de krijgsmacht'' die de PvdA-fractie in de Tweede Kamer woensdag zal uitbrengen en waarvan de inhoud dit weekeinde al gedeeltelijk is uitgelekt in het zogenoemde ``Vlugschrift' van de PvdA.

De nota, die onder leiding van het vroegere PvdA-Kamerlid Harry van den Bergh is gemaakt en waaraan de fractieleden Koenders, Valk, Zijlstra en Timmermans hebben meegewerkt, geeft ,,de laagste prioriteit' aan eenheden voor de landsverdediging omdat die ,,uitsluitend voor het onwaarschijnlijke scenario van een grootschalig conflict' inzetbaar zijn. Daarom beveelt de nota, waarover nauw overleg is gevoerd met fractieleider Melkert, aan het Duits-Nederlandse legerkorps op te heffen.

Opheffing van dat legerkorps scheelt tot 2006 ruim 1,3 miljard investerings- en exploitatiekosten, raamt de PvdA. Daar staat tegenover dat zij de parate sterkte van de landmacht op 23 bataljons wil brengen, veel meer dan De Grave, die in de Hoofdlijnenotitie uitkomt op 9 parate en 13 mobilisabele bataljons.

Op de luchtmacht wil de PvdA niet snoeien. Zij wil, net als De Grave, het aantal F-16's op 138 stellen, in de luchtmacht de Orion-verkenningsvliegtuigen van de marine opnemen en vier C-130 Hercules-transportvliegtuigen aanschaffen.Voor de door De Grave voorgestelde verdediging van Nederlandse eenheden tegen van grote afstand afgevuurde raketten (door Irak, Iran of Noord-Korea bijvoorbeeld) voelt de PvdA niet. zij noemt die dreiging ,,academisch' en schrapt een aanloopbedrag van 400 miljoen voor de zogenoemde Theater Missile Defense.

De grootste klappen vallen bij de marine (per saldo 1,8 miljard), die de PvdA van 14 (De Grave) tot twaalf fregatten wil terugbrengen door twee S-fregatten en vier M-fregatten af te stoten en vier (kleinere) kustwachtfregatten te laten bouwen. Voorts wil de PvdA de Marineluchtvaartdienst opheffen en het marinevliegveld Valkenburg sluiten.

Kritische reacties op de PvdA-nota, vooral op de voorgestelde afschaffing van het Duits-Nederlandse legerkorps en de kortingen bij de marine, zijn na het uitkomen van het PvdA-Vlugschrift direct gekomen uit VVD, CDA en D66, die er echter ten onrechte van uitgingen dat de PvdA het aantal fregatten halveert.