Mens & Bedrijf

H.J.C. van Dijk is onlangs benoemd tot vice-president van Autobinck Holding. Hij is belast met de ontwikkeling van `New Business' en de strategie voor de groep. Van Dijk was tot voor kort algemeen directeur van Auto Palace de Binckhorst.