Mens & Bedrijf

H.J. Thoman is per 1 januari benoemd tot algemeen directeur van KLM Pensioenfondsenkantoor. Hij volgt R.H. Matzinger op. Momenteel is Thoman directeur van de Pensioenverzekeringsmaatschappij DSM (PVM) te Heerlen.