`Homo's naar psycholoog'

Als homo's problemen hebben met hun seksuele geaardheid, moeten ze een psycholoog raadplegen. Dat zei de toekomstige bisschop van Groningen, W.Eijk, gisteravond in een vraaggesprek met het tv-programma Kruispunt (RKK/KRO). Eijk reageerde daarmee op de commotie over zijn opvattingen ten aanzien van homoseksualiteit.

,,Als iemand worstelt met zijn homofilie en die als een probleem ziet, en als hij dat als zodanig aan een pastor voorlegt, dan moet zo'n pastor daar iets mee doen'', zei Eijk. ,,In dat kader kan psychologische begeleiding ook een plaats hebben. Die kun je iemand aanbieden. Wil iemand dat niet, dan kan dat ook een te respecteren keuze zijn. (...) Maakt iemand die keuze, en accepteert hij ook het katholieke geloof, dan blijft hij welkom in de kerk.''

Eijk gaf ook een reactie op publicaties als zou hij vinden dat homo's een ,,neurotische ontwikkelingsstoornis'' hebben en om die reden geen liefdesrelaties kunnen aangaan. ,,Ik denk dat homoseksuelen best in staat zijn om lief te hebben, elkaar en anderen in brede zin; dat is zeker mogelijk. De kerkelijke leer over de homoseksuele handeling als zodanig is genoegzaam bekend, daar zou je weer een theologische discussie over kunnen starten en dat doe ik liever bij een andere gelegenheid.'' Volgens de kerkelijke leer mag homoseksualiteit niet worden gepraktiseerd.

Eijk zei bereid te zijn met de organisatie van homo's, het COC, te praten. Het COC in de stad en de provincie Groningen is ,,blij'' met de ,,open houding'' van Eijk. Maar ondanks die ,,verheldering'' blijft het COC met een aantal ,,brandende vragen'' zitten. Het is benieuwd naar de toelichting en de context van de collegetraktaten waarin Eijk homoseksualiteit en het jodendom behandelde.

,,Wat de kerk de joden zou hebben aangedaan, wordt schromelijk overdreven'', schreef Eijk in een traktaat. Eijk gisteravond: ,,In de context waarin het stond, heb ik een aantal brieven van middeleeuwse pausen aan vorsten geciteerd. Daarin stond dat ze nooit en te nimmer joden met geweld tot het christendom mogen dwingen. Binnen dat kader heb ik de kritiek die wel eens is geuit op het op het middeleeuwse leergezag, willen nuanceren. Als je de stelling los van de context neemt, kan die niet. De misdaden die christenen hebben bedreven tegen de joden, wil ik niet rechtvaardigen en ook niet ontkennen.'' Eijk vindt dat de publicaties over zijn traktaten hem ,,onrecht'' aandoen. ,,De pijn die is ontstaan, is niet door mij gewild. Ik zou de standpunten zoals die naar buiten zijn gebracht, nooit op die wijze als pastor hebben uitgedragen.''