Het laatste infuus

Kantoorklerken die op het nieuwe gras van het Museumplein hun broodje eten en party-people die 'snachts samendringen op de trottoirs voor de gangbare cafés. Ze weten het nog niet, maar het lot van de roemruchte kunstenaarssociëteit De Kring aan het Kleine Gartmanplantsoen ligt in hun handen. Aan hen de eer het laatste infuus aan te leggen voor de huiskamer van weleer van kunstenaars en intellectuelen. Eerder al hadden tv-producent Harry de Winter en oud-bankier Bob Mijer daartoe televisiesterren en reclamejongens gerecruteerd. Met een financiële injectie van anderhalf miljoen gulden wilden zij De Kring nieuw leven inblazen, maar dan wel met verruimde toelatingseisen.

De Kring kreunde.

Maar net als de man die de dame van de thuiszorg haat, omdat ze hem 's ochtends veel te vroeg en veel te hardhandig uit bed helpt, had De Kring geen keus. De Kring stevende af op een faillissement.

Veel last van nieuwe leden als fotomodel Daphne Deckers en tv-presentator Marc Klein Essink heeft de oude kern overigens niet gekregen. De nieuwe leden verschijnen vooral rond etenstijd. Dan naar huis, want morgen weer vroeg op. Na twaalven is De Kring nagenoeg leeg, en dat terwijl de mythevorming rond De Kring vooral te danken is aan de reputatie van doorzaksociëteit, waar leden elkaar liederlijk maar stijlvol beledigden en Jan Cremer op de vuist ging met Rijk de Gooyer. Wel evenaren de nieuwe leden de oude leden op een ander gebied: ze betalen hun contributie niet.

En dat is waar de kantoorklerken en de uitgaanselite komen kijken. Aparte lunch- en nachtlidmaatschappen moeten De Kring redden. De lunchcultuur van de bedrijven rond het Leidseplein en het Museumplein kan volgens Harry de Winter best wat opgekalefaterd worden. En waar is het publiek gebleven dat danste in de nu afgebrande Roxy? De Kring kan aan de Amsterdamse dertigers een prachtige danszaal met uitzicht op het Leidseplein bieden.

En alweer klinkt gekreun. Het moet niet nog gekker worden. De Winter kan zoveel bedenken.

Hoezo nachtlidmaatschap? Wat voor ballotage moeten die mensen dan ondergaan?

De Winter weet het ook niet allemaal. Kunnen dansen, dat lijkt hem wel een goed criterium. Weet hij veel. Er moet in ieder geval met spoed iets gebeuren, ,,anders wordt het een rotzooitje''. Dus eind september de ledenvergadering, dan een paar weken wat vertimmeren en begin oktober open. De discussie met de leden is wat De Winter betreft ,,een filosofische''. Het is dit of niets.

Niets. Zou dat niet beter zijn? Wat moet je in een huiskamer waar men langs elkaar heen leeft? De oude kern vindt wel een café in Amsterdam-Zuid waar ze de zoveelste verjaardag van Mimi Kok kunnen vieren. De Kring kan dan aan de stad worden gegeven en zich ontwikkelen tot wat het anders ook wel worden zal: een drink- en danszaal voor allen. Zonder vijfhonderd gulden entree.

    • Monique Snoeijen