Glastuinbouw zet overheid onder druk

De glastuinbouw dreigt het twee jaar geleden gesloten milieu-convenant met de overheid op te zeggen. Landbouworganisatie LTO-Nederland vindt dat de overheid zich niet aan de afspraken heeft gehouden.

Volgens de organisatie is de overheid te traag geweest met de ontwikkeling van nieuw, milieuvriendelijk beleid, waardoor de glastuinbouw op zijn beurt niet kan voldoen aan de milieu-eisen die de overheid stelt. ,,De overheid is de afgelopen jaren zeer zwaar in gebreke gebleven'', aldus de voorzitter van LTO-glastuinbouw F. Hoogervorst vanochtend. ,,Het kabinetsbeleid staat haaks op de voornemens en de milieuafspraken die we twee jaar geleden met de overheid maakten.''

De organisatie noemt drie problemen: het gebrek aan uitbreidingslocaties waardoor vernieuwing van de bedrijfstak vertraging oploopt, onduidelijkheid over toegestane bestrijdingsmiddelen en de negatieve gevolgen van de nieuwe gaswet. LTO geeft de overheid uiterlijk twee maanden de tijd om helderheid te scheppen over de gemaakte afspraken. Lukt dat niet, dan wordt het convenant opgezegd.

Het besluit van het kabinet om in de Hoeksche Waard geen ruimte te maken voor grootschalige vestiging van glastuinders is in de sector hard aangekomen, aldus Hoogervorst. Hierdoor komt er op korte termijn geen locatie beschikbaar ter compensatie van het gedwongen vertrek uit het Westland. De voorziene milieuwinst, die door afbraak van oude kassen en de bouw van nieuwe kassen behaald zou worden, kan volgens de glastuinbouwers zo geen doorgang vinden. ,,De milieudoestellingen zoals vastgelegd in de Klimaatnota kunnen we wel vergeten, de CO-2 uitstoot kan niet omlaag.''

Verder bepaalt de in maart dit jaar ingediende Gaswet dat glastuinders de komende jaren niet meer automatisch in aanmerking komen voor een lagere gasprijs. Ook de voorziene vernieuwing van nieuwe kassen door middel van de zogenoemde warmtekrachtkoppeling gaat zoals het er nu naar uitziet niet door. Het kabinet ziet niets in een uitbreiding van deze manier van energieverbruik.

Twee jaar geleden sloten de ministeries van Landbouw, Economische Zaken, Milieu en Verkeer en Waterstaat samen met gemeenten en provincies een convenant met de glastuinbouw waarbij de sector meer vrijheid zouden krijgen om te gaan voldoen aan de milieu-eisen. Het ministerie van Landbouw wilde vanochtend nog niet reageren op de dreigende opzegging.