File door oefening

De oefening van de politie rond de voetbalwedstrijd Nederland-België leidde zaterdagavond tot filevorming op de snelweg A16. Zie pagina 10. Daar staat ook een vraaggesprek met staatssecretaris Hoogervorst over terugdringing van arbeidsongeschiktheid, en een artikel over de stijging van het aantal asielzoekers uit Azerbajdzjan.